Alain (9)

AMEK I NESGENSIS AKUD ?

« Ayen yakw yesɛan assaɣ akked wakud yezleg deg inawen-nneɣ s imerwas ifessasen s waṭas i d-nettagum seg issiklen-nneɣ. Azekka ad iliɣ di Marseille. Marseille tettṛaǧu, amsakul yettqeṛṛib ɣuṛ-s, att-yettaf, irezzu ɣuṛ-ṣ, u yesɛedday-itt-id seg imal ar umiran u dindin ar yizri. Wannag, tamdint ur tbeddel ara s waṭas. Tella zik uqbel ad tili zdat n wallen-iw u zdat n yiḍaṛṛen-iw. Seg wanda i d-kka takti yagi taguzzlant belli ur nettbeddil ara imal, maca nettaf-it-id.
Geret tamawt belli, ulamma deg yiwen n umedya am agi, takti tecceḍ ma yella nwala-tt akken ilaq, acku, m’akkenni kan qeṛṛebeɣ tamdint, ad-ɣelli cwiṭ cwiṭ, ad-tettali cwiṭ, imezdaɣen-is xeddemen agim n tuzzyiwin u ttiwsiren akken kan deg yiwen wakud am temdint-nni. U nekk s timmad-iw, war ma ḥesbeɣ ibeddilen n lxaṭeṛ-iw akked tikta-w, tagara, asmi ar ad iliɣ dinna, tettili d-tin nniḍen imi lliɣ deg-s. tamdint ma yella isem-is Yokohama, ma yella tembawel lqaɛa di tesweɛt, neɣ ma yella inebgi d Attila s yigen-ines, ibeddilen ahat ad ilin. Tiɣawsiwin i d-yettṛuḥun s tillugna, u d tid-ak nuɣ tannumi nettṛaǧu, ttakent-aɣ-d takti n imal yellan seg yiwen ṣṣenf, tella d tagermazt u d tagezzlant diɣen.
A-ttṛaǧuɣ iṭij, iqeṛṛeb i wakken ad yecṛeq ɛla ḥsab n tafada, ẓeṛiɣ belli ur d-yettlal ara deg ilel, maca yeččeṛṛiq-d ɣef yemḍiqen nniḍen yakan, u iɣelli-d deg imḍiqen nniḍen, ttṛaǧuɣ izenzaren agi yettwassenen s wefṛaḍ n umaḍal. A-ttṛaǧuɣ tamacint, ad as-d-selleɣ deg tiqenṭeṛt amɣuzan, tasersart, abbu, taṣeffaṛt swahan-iyi-itt-id. Deg wanda diɣen tella takti nniḍen belli imal yettas-d ar ɣuṛ-i lemer ur ttṛuḥuɣ ara ar ɣuṛ-s… Takti tamezwarut i d-tidettit xas ulamma tiɣawsiwin ad qiment deg umḍiq-nsent. Tis snat d-tidettit xas ma tiɣawsiwin ttqeṛṛibent ar ɣuṛ-neɣ s umbiwel-nsent. Maca akud iteddu akken nniḍen akw mačči am tmacint. »

Alain

Tasuqilt sɣuṛ Awras

11046947_1625845167635062_1264846068972845707_n

 

Da s tefṛansist

Pas encore de commentaires.

Laisser un commentaire

Au pays de Laryngale |
Nouvelleshorrifiques |
FUYONS, LISONS ! |
Unblog.fr | Annuaire | Signaler un abus | Debauchesetperversions
| No woman's land
| Site officiel de René Gouic...